Consorcio Interuniversitario do Sistema Universitario de Galicia
Política de privacidade e protección de datos


O ámbito da política de privacidade e protección de datos do Consorcio Interuniversitario do Sistema Universitario de Galicia (CISUG) quede recollida nos seguintes termos e apartados:

1. Información sobre Protección de Datos.

2. Dereitos sobre Protección de Datos.

3. Rexistro de Actividades de Tratamento (RAT).

4. Delegado de Protección de Datos (DPD).
voltar ó inicio  ]