Consorcio Interuniversitario do Sistema Universitario de Galicia
Otros Convenios


A continuación se recoge el histórico de convenios firmados por el Consorcio Interuniversitario do Sistema Universitario de Galicia (CISUG):

  1. 28/05/2024 - CONVENIO ENTRE O CONCELLO DA RÚA, O CONSORCIO INTERUNIVERSITARIO DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA (CISUG) E A COMISIÓN INTERUNIVERSITARIA DE GALICIA (CIUG) PARA AO REALIZACIÓN NO CONCELLO DA RÚA DAS PROBAS AVALIACIÓN DO BACHARELATO PARA Ó ACCESO Á UNIVERSIDADE (ABAU).
  2. 22/05/2024 - CONVENIO ENTRE O CONCELLO DE VIVEIRO, O CONSORCIO INTERUNIVERSITARIO DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA (CISUG) E A COMISIÓN INTERUNIVERSITARIA DE GALICIA (CIUG) PARA A REALIZACIÓN NO CONCELLO DE VIVEIRO DAS PROBAS AVALIACIÓN DO BACHARELATO PARA AO ACCESO Á UNIVERSIDADE (ABAU).
  3. 08/04/2024 - CONVENIO ENTRE O CONCELLO DE CEE, O CONSORCIO INTERUNIVERSITARIO DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA (CISUG) E A COMISIÓN INTERUNIVERSITARIA DE GALICIA (CIUG) PARA A REALIZACIÓN NO CONCELLO DE CEE DAS PROBAS AVALIACIÓN DO BACHARELATO PARA AO ACCESO Á UNIVERSIDADE (ABAU).
volver al inicio  ]